ทำไมต้องเลือกเรียน

หลักสูตร

ผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

 • รายได้ดี

 • เรียนง่าย จบไว

 • ทำงานได้หลากหลาย

 • อาชีพมีเกียรติ มั่นคง เป็นที่ต้องการของตลาด

เปิดสอนมาแล้วกว่า 16 ปี

ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดิการดี

มีรายได้ระหว่างเรียน

กู้เรียนได้ 100%

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เรียนง่าย จบไว

การันตี จบแล้วมีงานทำ 100%

สอนโดย โรงเรียนนาราลักษณ์การบริบาล

มี 2 หลักสูตร คือ

1. ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ราคาโปรโมชั่น 39,900.-

2. ภาคออนไลน์ (จันทร์-ศุกร์) ราคาโปรโมชั่น 15,900.-

เรียนรู้จริง

ปฏิบัติจริง

ไม่ตกงาน

รายละเอียดการกู้ยืม

กยศ. กู้เรียนได้ 100%

ให้วงเงินกู้ยืม 100% ของค่าใช้จ่ายจริง

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

เรียนก่อน จ่ายทีหลัง

จบไปมีงานทำแน่นอน

หน้าที่การงาน

 • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
  และโรงพยาบาลตามกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

โอกาสทางวิชาชีพ

 • พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
 • ผู้ช่วยเภสัชกร ในโรงพยาบาล และร้านขายยา
 • ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการ
 • ผู้ช่วยแพทย์คลินิกเสริมความงาม
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม
 • ครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียนอนุบาล และบริษัทดูแลสุขภาพ
 • ทำงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • รับดูแลเฝ้าไข้ตามบ้าน
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความ

5 ข้อดี ของการเรียนผู้ช่วยพยาบาล

5 ข้อดี ของการเรียนผู้ช่วยพยาบาล

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล" การทำงานในด้านบริบาลไม่เพียงแค่เป็นการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในเวลาที่ยากลำบาก แต่ยังเป็นการทำงานที่ต้องการความรับผิดชอบ ความอดทน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี...

read more
“เรียนดูแลผู้สูงอายุ” ดีอย่างไร?

“เรียนดูแลผู้สูงอายุ” ดีอย่างไร?

เรียนดูแลผู้สูง อายุดีอย่างไร? สังคมผู้สูงอายุ: ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น...

read more

ช่องทางการติดต่อ

02-987-1681

096-635-4491

โรงเรียน นาราลักษณ์การบริบาล
7/19 หมู่ 5 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.